Poesia Concreta – IARA

Iara Vintage - Poesia Concreta - IARA

Achei uma poesia concreta com o nome da minha filha

Iara iara iara iara iara iara iara iara iara iara iara iara iara

Iara eu
Iara eu te amo
Iara eu te amo muito
Iara eu te amo muito mais
Iara eu te amo muito mais agora
Iara eu te amo muito mais agora é tarde
Iara eu te amo muito mais agora é tarde eu vou
Iara eu te amo muito mais agora é tarde eu vou dormir
Iara eu te amo muito mais agora é tarde eu vou
Iara eu te amo mudo mais agora é tarde
Iara eu te amo muito mais agora
Iara eu te amo muito mais
Iara eu te amo muito
Iara eu te amo
Iara eu

(Gravação em Revolver, Continental 1-01 -404-118, 1975)